0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe European Championship U20
Denmark U20
۳
۶
Germany U20
inprogress
۲۰:۳۰
Lithuania U20
۳۵
۳۰
Georgia U20
Finished
۱۶:۰۰
Hungary U20
۴
۲
Croatia U20
inprogress
۲۰:۳۰
Norway U20
۳۷
۳۴
Sweden U20
Finished
۱۸:۱۰
Slovenia U20
۳۴
۲۶
Serbia U20
Finished
۱۸:۱۰
Latvia U20
۳۰
۲۶
Slovakia U20
Finished
۱۸:۱۵
Switzerland U20
۷
۲
Greece U20
inprogress
۲۰:۳۰
France U20
۳۰
۲۵
Romania U20
Finished
۱۵:۵۰
Portugal U20
۳۳
۳۳
Iceland U20
Finished
۱۵:۵۰
Finland U20
۶
۱
Kosovo U20
inprogress
۲۰:۳۰
Faroe Islands U20
۳۶
۲۹
Israel U20
Finished
۱۳:۳۰
Czech Republic U20
۳۶
۲۸
Ukraine U20
Finished
۱۵:۵۰
Italy U20
۳۹
۲۶
Montenegro U20
Finished
۱۸:۱۰
North Macedonia U20
۲۸
۲۶
Poland U20
Finished
۱۳:۳۰
Austria U20
۲۶
۳۷
Spain U20
Finished
۱۳:۳۰
Luxembourg U20
۳۵
۲۲
Turkey U20
Finished
۱۳:۴۵
  Asia Asian Championship U21
Iran U21
۳۰
۲۶
China U21
Finished
۱۴:۱۵
Jordan U21
۲۰
۱۵
Oman U21
inprogress
۱۹:۳۰
Qatar U21
۲۴
۳۳
South Korea U21
Finished
۱۶:۰۰
Chinese Taipei U21
۲۹
۳۵
Japan U21
Finished
۱۷:۴۵
Saudi Arabia U21
۴۵
۱۹
Hong Kong U21
Finished
۱۲:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید